Unidad de respiro

Qué es?

La Unidad de Respiro es…

valores, trato…

Qué hacemos…terapias…
Protección de datos…
Prevención de riesgos
Horarios

Aquest és el nostre equip

Aquestes persones fan possible dia a dia la tasca desempenyada a la associació.

Direcció técnica

La psicòleg Mª Jesús Ferrús és la responsable de la direcció del centre

Administració

De les tasques administratives s’encarrega Ainhoa Esquer

Terapeuta ocupacional

Pau Samper

Técnica de animació sociocultural (TASOC)

Mª Dolores Fayos

Gerocultoras

Equip de taller: Vicen Rosell, Tamara Itures, Sandra Ferragut, Maria Canet i Arantxa Barrera

Conductor

Carlos Tàpia