Manifest Dia mundial de l’Alzheimer 2023

Tots els anys FEVAFA i les 40 Associacions que la integren aprofiten aquest dia per a fer-se escoltar, reivindicant les necessitats detectades a nivell nacional per la nostra Confederació, CEAFA, però molt especialment reclamant públicament les millores essencials que necessitem a la Comunitat Valenciana per a totes les famílies afectades per les demències. Necessitem avanços ja, necessitem que l’Alzheimer siga una prioritat perquè la incidència augmenta, però els mitjans per a atendre-la no.

Hui, 21 de setembre de 2023, FEVAFA reclama:

  1. Que es complisca íntegrament la Llei 39/2006. La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència d’Espanya, que en el seu article 24 indica clarament “atenció especialitzada per l’especificitat de les cures que ofereixen”. A la nostra Comunitat Valenciana no existeixen encara centres homologats d’atenció a l’Alzheimer i altres demències.
  2. No ser menys que altres Comunitats Autònomes. Des que al gener de 2002 la Societat Valenciana de Neurologia publicara el “Pla d’assistència integral als pacients amb malaltia d’Alzheimer i altres demències”, no s’ha fet realitat aquest pla per cap administració autonòmica de la Comunitat Valenciana. És tan fàcil com copiar el model extremeny o el pla andalús, que ja porten molts anys de recorregut.
    I que el Pla Nacional/Integral d’Alzheimer i altres Demències 2019-2023 es faça realitat. Denunciem que no ha sigut dotat financerament i que no s’ha posat en marxa encara.
  3. Que existisca coordinació Soci-Sociosanitària eficient i compromesa. L’OMS defineix clarament l’Alzheimer com una malaltia, només les Comunitats Autonòmiques i les Regions Europees que han integrat les atencions sanitària i social han afrontat el problema i plantejat alternatives als afectats i les seues famílies.
  4. Decret de tipologies SÍ, però viable des de FEVAFA estem d’acord en l’organització del Sistema de Serveis Socials, però aquesta organització ha de comptar amb la participació dels agents implicats. Volem ajudar a millorar el sistema de Serveis Socials, però principalment ha de ser viable per a les persones ateses, les seues famílies i les Associacions que presten els serveis.
  5. Que s’invertisca en investigació. Es necessiten incrementar els fons pressupostaris per a aconseguir avanços que combaten els efectes d’aquestes malalties neurodegeneratives.
  6. La importància del diagnòstic primerenc, com mig per a prolongar els períodes de qualitat de vida de les persones afectades, permetent, a més, que continuen sent part activa de la societat.
  7. Millora -en quantitat i qualitat- de les teràpies no farmacològiques, com mig que assegura l’alentiment de la malaltia d’Alzheimer i, per tant, la dependència associada a aquesta malaltia.
  8. Que FEVAFA siga reconeguda com a interlocutora vàlida i de referència de l’Alzheimer des del punt de vista social i d’intervenció sociosanitària pels diferents agents i, especialment, davant l’Administració.