Taller d’Estimulació

Qué es?

El taller d'Estimulació és...

valors, tracte...

Qué fem...teràpies...
Protecció de dades...
Prevenció de riscs
HORARI
Dilluns a divendres
9.00h a 13.00h
15.00h a 19.00h

PREUS DEL SERVEI

Cuota de soci
60€/any
Taller d'Estimulació
Dia complet (9h a 19h): 745€/mes
Mig dia (9h a 13h ó 15h a 19h): 445€/mes
Servei de menjador
155€/mes
Servei de transport
83€/mes
(consultar preus rutes fora d'Alzira)