Transparència


LLISTA DE SUBVENCIONS 2023


CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALZIRA I LA ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D'ALZHEIMER D'ALZIRA (AFA ALZIRA) PER A OFERIR ASSISTÈNCIA TERAPÈUTICA TANT A CUIDADORS I A MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES .

LA APORTACIÓ ECONÓMICA OBJECTE DEL PROGRAMA ÉS DE 20.000€ PER ANY DE VIGÈNCIA, PER UN PERÍODE MÀXIM DE 4 ANYS.Diputació de Valencia. Ajudes al manteniment d'entitats sense ànim de lucre: 1.999 €Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives. Subvenció per Programes de promoció de l'Autonomia personal a persones en situació de dependència - 2022: 9.381 €Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica. Subvenció 2023 per Programa per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'assiociacionisme: 4.609,22€Caixabank. Ajudes a entitats sense ànim de lucre: 2.500€ (4 sillons geriàtrics)


LLISTA DE EVENTS


Donatiu de l'Ajuntament d'Alzira. Recaudació de les cadires de Semana Santa 2023: 5.094,62€Setmana de l'Alzheimer 2023:

Teatre La Tarumba

Dinar Benéfic

Concert Art of Brass

Estatuts


Programa 2022


Estat de comptes


Reglament de régim intern


Memòria 2022